Vyklizení bytů

Vyklizení bytů - Odvoz a likvidace starých oken je důležitou součástí celkové výměny. Mezi naše služby spojené s montáží plastových oken patří i tato práce. Pokud je to smluvně požadováno, zajišťujeme odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při demontáži a montáži.Velká množství odpadového skla, kovů, umělých hmot se vracejí zpět k recyklaci. Většina těchto odpadů ze starých oken se sbírá, třídí, podle jednotlivých druhů a uskladňuje u nás. Všeobecný odpad však obsahuje různé hodnotné materiály, které se z něj vybírají v různých fázích zpracování před konečnou likvidací. Sklo a ostatní neželezné kovy se separují. Neuvážené nakládání s odpady zatěžuje životní prostředí, ať už přímo zamořením půdy, vody a vzduchu, skládkami a spaloven, či nepřímo zvýšenou těžbou surovin, vyplýtvána energií, či nárůstem zbytečné dopravy. Proto si chraňme naše životní prostředí.

Odvoz starého nábytku

Více o nás viz link: Odvoz starého nábytku

hmyz

Blog / Novinky

Inzerce