Rekonstrukce bytu Praha

Rekonstrukce bytu Praha - Jak změříme terén před přestavbou domu?  

Důležité je uvědomit si skutečné rozměry bytu. Budete se divit, ale údaje na listu majetku se často liší od toho, co skutečně měříme. S přesným půdorysem v ruce bude při přestavbě méně překvapení.Na technickém půdorysu také uvidíme, kudy ve stěně vedou komíny a potrubí. Pokud chceme rekonstruovat bytový dům, je dobré vědět, že v těchto místech vedou svody, vodovodní potrubí, větrání a komíny sousedů.

Rekonstrukce bytu

Více o nás na našem webu https://slaga.cz/

hmyz

Blog / Novinky