provětrávaná fasáda

Provětrávaná fasáda  - Požární odolnost konstrukce tedy obecně znamená, jak dlouho konstrukce splňuje tato kritéria: R - Únosnost a stabilita Schopnost prvku konstrukce odolávat určitou dobu působení požáru na jednu nebo více stran při specifi čkem mechanickém zatížení, bez jakékoliv ztráty stability a nadměrné deformace. Tento mezní stav se týká všech nosných konstrukcí musí zabezpečit-cích stabilitu celého objektu. E - Celistvost Schopnost prvku s dělicí funkcí odolávat působení požáru jen z jedné strany, bez přenosu požáru na neexponované stranu, v důsledku průniku plamenů (např. Vzniklými trhlinami nebo otvory) nebo horkých plynů. Mezní stav E musí splňovat např. požární stěny a stropy oddělující požární úseky, podhledy a požární uzávěry.

Provětrávané fasády

Více o nás a další informace, viz link: provětravané fasády

hmyz

Blog / Novinky