Likvidace společnosti levně

Likvidace společnosti levně -  uspokojení pohledávek

Během likvidace uspokojuje likvidátor pohledávky věřitelů. Tyto pohledávky uspokojuje průběžně. Pokud během likvidace zjistí likvidátor, že společnost je prodloužena, je povinen bez odkladu podat návrh na prohlášení konkurzu - více o tom, kdy je společnost prodloužena a o podání návrhu na prohlášení konkurzu se dočtete v článku Konkurz firmy (sro).

Likvidátor nemůže společníkem vyplatit podíl na likvidačním zůstatku dříve než uspokojí nároky všechny známých věřitelů.Příklad na vyplacení likvidačního zůstatku:Společnost A, sro má jednoho společníka Martina. Společník se rozhodl ukončit podnikatelské aktivity. Majetek společnosti byl vyčíslen ve výši 20 000 eur. Společnost A, sro má tři věřitele, a to společnosti B, sro, jejíž dluží 5 000 eur, společnosti C, sro jejíž dluží 8 000 eur a společnosti D, sro, jejíž dluží 6 000 eur. Likvidátor musí nejprve vyplatit společnostem B, C a D, sro jejich pohledávky. Pokud by vyplatil nejprve Martinovi podíl na likvidačním zůstatku, postupoval by nesprávné.

hmyz

Blog / Novinky

Inzerce