Geometrický plán

Geometrický plán - Který úřad se zabývá řešením sporů o měď?

Spory o měď řeší podle ustanovení Geodetického a kartografického zákona starosta nebo přednosta města. Soused, který je stranou sporu, má právo podat u některého z výše uvedených zástupců úřadu návrh na zahájení řízení o vytyčení hranic. Úlohou úředníka orgánu veřejné správy je označit geodeta, který ve sporu nemovitost vymezí. Příslušné geodetické činnosti v terénu provádí geodet ve Varšavě, se kterým úředník uzavřel příslušnou dohodu. Administrativní náklady, které v takovém případě vzniknou, nese každá strana z poloviny.Vymezení nemovitostí u souduPřípad o vymezení nemovitosti se může dostat i k soudu, například když má některá ze stran výhrady k práci geodeta. V takovém případě musí oba účastníci řízení počítat s tím, že s vypracováním znaleckého posudku a prohlídkou nemovitosti bude spojena nutnost uhradit další poplatky. Každá strana přispěje polovinou dodatečných nákladů.

Gemotrické plány

www.geodeticka-pohotovost.cz

 

hmyz

Blog / Novinky